Lithuania Pavilion for 2015 Milan EXPO by UAB "Vilniaus architekturos studija" in Milan, Italy