Meiquan 22nd Century by Chongqing Meiquan Properties. Images: SouFun.com