Park Hyatt Guangzhou Mixed-Use Tower, Guangzhou, China. Image: Goettsch Partners