Grand Hyatt Shenzhen by RTKL in Shenzhen, China
© RTKL.com/David Whitcomb