Wei-Wu-Ying Center for the Arts by Mecanoo Architecten b.v. in Kaohsiung, Taiwan
Luxigon