OCT Design Museum by Studio Pei-Zhu in Shenzhen, China
Pei Zhu