WAN Awards 2017
View previous View original
 
Josep Mias, MiAS Architects by MiAS ARCHITECTS in Barcelona, Spain
 
Rubi Central Market 
 
Josep Mias, MiAS Architects by MiAS ARCHITECTS in Barcelona, Spain Josep Mias, MiAS Architects by MiAS ARCHITECTS in Barcelona, Spain Josep Mias, MiAS Architects by MiAS ARCHITECTS in Barcelona, Spain Josep Mias, MiAS Architects by MiAS ARCHITECTS in Barcelona, Spain Josep Mias, MiAS Architects by MiAS ARCHITECTS in Barcelona, Spain Josep Mias, MiAS Architects by MiAS ARCHITECTS in Barcelona, Spain