WAN Awards 2017
View previous View original View next
 
Lithuania Pavilion for 2015 Milan EXPO by UAB "Vilniaus architekturos studija" in Milan, Italy
 
 
 
Lithuania Pavilion for 2015 Milan EXPO by UAB "Vilniaus architekturos studija" in Milan, Italy Lithuania Pavilion for 2015 Milan EXPO by UAB "Vilniaus architekturos studija" in Milan, Italy Lithuania Pavilion for 2015 Milan EXPO by UAB "Vilniaus architekturos studija" in Milan, Italy Lithuania Pavilion for 2015 Milan EXPO by UAB "Vilniaus architekturos studija" in Milan, Italy Lithuania Pavilion for 2015 Milan EXPO by UAB "Vilniaus architekturos studija" in Milan, Italy Lithuania Pavilion for 2015 Milan EXPO by UAB "Vilniaus architekturos studija" in Milan, Italy