WAN Awards 2018

Thomas Heatherwick: Making (Thames & Hudson) by Thomas Heatherwick

Monday 22 Apr 2013

Go back to project
View previous View original View next
 
Thomas Heatherwick: Making (Thames & Hudson) by Thomas Heatherwick
 
La Maison Unique, Longchamp Store, New York, USA. Image: Nikolas Koenig 
 
Thomas Heatherwick: Making (Thames & Hudson) by Thomas Heatherwick Thomas Heatherwick: Making (Thames & Hudson) by Thomas Heatherwick Thomas Heatherwick: Making (Thames & Hudson) by Thomas Heatherwick Thomas Heatherwick: Making (Thames & Hudson) by Thomas Heatherwick Thomas Heatherwick: Making (Thames & Hudson) by Thomas Heatherwick Thomas Heatherwick: Making (Thames & Hudson) by Thomas Heatherwick