WAN Awards 2017
View previous View original
 
Jinshui Wan Housing by BHI Architects in Xuecheng, China
 
 
 
Jinshui Wan Housing by BHI Architects in Xuecheng, China Jinshui Wan Housing by BHI Architects in Xuecheng, China Jinshui Wan Housing by BHI Architects in Xuecheng, China Jinshui Wan Housing by BHI Architects in Xuecheng, China