WAN Awards

Espirito Santo Plaza by Kohn Pedersen Fox Associates in Miami, United States

Wednesday 11 Jun 2008

Go back to project
View previous View original
 
Espirito Santo Plaza by Kohn Pedersen Fox Associates in Miami, United States
 
 
 
Espirito Santo Plaza by Kohn Pedersen Fox Associates in Miami, United States Espirito Santo Plaza by Kohn Pedersen Fox Associates in Miami, United States