WAN Awards Calendar 2017
View previous View original View next
 
Canton Tower by Arup in Guangzhou, China
 
Copyright Arup 
 
Canton Tower by Arup in Guangzhou, China Canton Tower by Arup in Guangzhou, China Canton Tower by Arup in Guangzhou, China Canton Tower by Arup in Guangzhou, China Canton Tower by Arup in Guangzhou, China Canton Tower by Arup in Guangzhou, China