View previous View original View next
 
Tianjin waterfront development by Woods Bagot in Tianjin, China
 
The marina club 
 
Tianjin waterfront development by Woods Bagot in Tianjin, China Tianjin waterfront development by Woods Bagot in Tianjin, China Tianjin waterfront development by Woods Bagot in Tianjin, China