WAN Awards 2017
View original View next
 
Dawang Mountain Resort by COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH in Changsha, China
 
 
 
Dawang Mountain Resort by COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH in Changsha, China Dawang Mountain Resort by COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH in Changsha, China Dawang Mountain Resort by COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH in Changsha, China