WAN Awards Calendar 2017
View original View next
 
Lotus Hotel by PLaT Architects in Xiangshawan Desert, China
 
Formation diagram 
 
Lotus Hotel by PLaT Architects in Xiangshawan Desert, China Lotus Hotel by PLaT Architects in Xiangshawan Desert, China Lotus Hotel by PLaT Architects in Xiangshawan Desert, China Lotus Hotel by PLaT Architects in Xiangshawan Desert, China Lotus Hotel by PLaT Architects in Xiangshawan Desert, China Lotus Hotel by PLaT Architects in Xiangshawan Desert, China