WAN Awards 2017
View original View next
 
Shanmen's Split Bathhouse by BaO Architects in Tianshui, Gansu, China
 
 
 
Shanmen's Split Bathhouse by BaO Architects in Tianshui, Gansu, China Shanmen's Split Bathhouse by BaO Architects in Tianshui, Gansu, China Shanmen's Split Bathhouse by BaO Architects in Tianshui, Gansu, China Shanmen's Split Bathhouse by BaO Architects in Tianshui, Gansu, China Shanmen's Split Bathhouse by BaO Architects in Tianshui, Gansu, China Shanmen's Split Bathhouse by BaO Architects in Tianshui, Gansu, China